رله و حفاظت

رله و حفاظت در علوم برق و صنعت برق، به دستگاه‌ها و تجهیزاتی گفته می‌شود که برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی در برابر خطراتی مانند اتصال کوتاه، بار اضافی، مچالهای غیر عادی و دیگر وقایع ناخواسته، استفاده می‌شوند. این دستگاه‌ها معمولاً به صورت خودکار فعالیت می‌کنند و در صورت شناسایی هر گونه خطر، تجهیزات برقی را از آسیب و خطر نجات می‌دهند. از این ابزارها در انواع تجهیزات برقی از جمله ترانسفورماتورها، ماشین‌های الکتریکی و تابلوهای برقی استفاده می‌شود.

رله‌ها به عنوان سیستم‌های حفاظتی برای اجزای مختلف سیستم برق شناخته می‌شوند و وظیفه تشخیص خطاهای الکتریکی و جلوگیری از وقوع آسیب به تجهیزات الکتریکی را بر عهده دارند. این تجهیزات از الگوریتم‌های پیچیده‌ای برای تحلیل و تفسیر وقایع الکتریکی استفاده می‌کنند و در صورت افزایش جریان یا وقوع خطاهای دیگر، اقدام به قطع یا کنترل تجهیزات می‌نمایند تا از دستگاه‌ها و سیستم‌های الکتریکی حفاظت کنند. استفاده از رله و حفاظت حیاتی برای ایمنی و عملکرد بهینه سیستم‌های برقی صنعتی است