کلاریفایر

کلاریفایر صنعتی یا استخر تسویه آب یک واحد تصفیه‌کننده آب در صنایع و فرایندهای صنعتی است که برای تصفیه و پالایش آب استفاده می‌شود. این واحد به منظور حذف ذرات معلق، آلودگی‌های شیمیایی، و یون‌های فلزی از آب استفاده می‌شود.

در فرایند کلاریفایر صنعتی، آب وارد واحد می‌شود و به مراحل مختلفی از جمله تخلیه فاضلاب، ته نشینی ذرات معلق، و تصفیه شیمیایی تحت فشار تحت عقب، منقول و در نهایت به مرحله تصفیه نهایی انتقال می‌یابد. این فرایند به روش‌های مختلفی از جمله رسوب‌زنی، کواگولاسیون و فلوکولاسیون، ترشح و فیلتراسیون، استخراج جامدات معلق و… انجام می‌شود.

کلاریفایر صنعتی یک قسمت اساسی از فرایند تصفیه آب در صنایع مختلف مانند تولید نیروگاهی، پتروشیمی، تولید آب خالص و… می‌باشد. این واحد باعث کاهش آلودگی و افزایش کیفیت آب مورد استفاده در صنایع می‌شود و به عنوان یکی از مراحل اصلی تصفیه آب صنعتی، باعث حفظ محیط زیست و ارتقاء بهداشت عمومی می‌شود.