پمپ

پمپ، یک دستگاه مکانیکی است که برای انتقال سیالات (مانند آب، نفت، گاز، خوراکی و …) از یک مکان به مکان دیگر استفاده می‌شود. پمپ‌ها از انرژی مکانیکی برای ایجاد جریان و فشار در سیالات استفاده می‌کنند. انواع مختلف پمپ‌ها شامل پمپ‌های سانتریفیوژال، پمپ‌های اسلاید، پمپ‌های پیستونی و … وجود دارند که هر یک برای کاربردهای خاص مناسب هستند

در صنایع مختلف مانند صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی، صنایع آب و فاضلاب، صنایع کشاورزی و … استفاده می‌شوند. آن‌ها برای انتقال سیالات به فاصله‌های بلند، افزایش فشار سیالات، مکاشندهای آبیاری، سیستم‌های تبرید و گرمایش، فرآیندهای تولید و تولید برق و … استفاده می‌شوند. از جمله مهمترین وسایلی هستند که در انجام فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی حائز اهمیت هستند.