یو پی اس

UPS   یا سیستم پشتیبان برق غیرقابل انقطاع، یک دستگاه الکتریکی است که به تجهیزات الکترونیکی امکان می‌دهد در صورت قطعی برق یا افزایش یا کاهش ولتاژ، از طریق منبع باتری‌های خود، برق پایدار و پشتیبانی را فراهم کند تا از آسیب و از دست رفتن داده‌ها و تجهیزات الکترونیکی جلوگیری کند.

UPS همچنین به تجهیزات زمانی که برق به طور ناگهانی قطع شود، زمان کافی برای ذخیره سازی فایل‌ها و خاموش کردن تجهیزات کمک می‌کند. این دستگاهات معمولاً در سرورها، کامپیوترها، دستگاه‌های شبکه، تجهیزات پزشکی، و سایر تجهیزات حیاتی استفاده می‌شوند.

زمانی که برق قطع شود یا ولتاژ نارمال تغییر کند، UPS  به طور خودکار و یا با دستور کاربر فعال می‌شود و تجهیزات را از آسیب ناشی از نوسانات برق نگهداری می‌کند. UPS‌ها در انواع مختلفی مانند UPS آنلاین، UPS آفلاین، UPS تعدیل شده، و دیگر انواع موجود هستند که هر یک ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند.

استفاده از UPS برای حفاظت از تجهیزات حساس الکترونیکی در مواقع بحرانی بسیار حیاتی است و می‌تواند از از دست رفتن داده‌ها، خرابی تجهیزات و ایجاد مشکلات جدی ناشی از نوسانات برق جلوگیری کند.